Ford Fiesta 2017 trình làng, thêm phiên bản gầm cao