Chiến thắng ấn tượng của Ford Ranger tại giải King of Pickup 2016