Ford đạt doanh số tháng 4 tốt nhất từ trước đến nay ở VN